Hűségprogram Ingyenes házhozszállítási lehetőség
Szűrő
24%

Mire iskolás leszek 2. - MiniLÜK

MiniLÜK - Iskola előkészítő tréning 2.

A Mire iskolás leszek! című füzet olyan vizuális, koordinációs feladatokat kínál, amelyek segítik a számfogalom és a tanulási készség kialakulását, valamint javítják az iskolakezdés előtt álló gyerekek koncentrációs készségét, és fejlesztik az általános intellektuális képességeket. A füzet a modern oktatási követelményekkel összhangban, pedagógiailag jól átgondolt feladatokat tartalmaz....

999 Ft
759 Ft Kosárba
24%

A hangzóktól a betűkig - MiniLÜK

MiniLÜK - Bevezető gyakorlatok olvasástanuláshoz 6-8 éveseknek

A füzet feladatai előkészítik az olvasástanulást, valamint segítik a helyesírás megalapozását. A gyerekek megfigyelik a betűk hangzását, a szavakon belüli elhelyezkedésüket elősegítve ezzel a fonológiai tudatosság kialakulását....

999 Ft
759 Ft Kosárba
24%

Tér-irány gyakorlatok

miniLÜK- Óvodások és kisiskolások számára

A füzet a térbeni tájékozódást fejleszti. Színes rajzokkal ábrázolja az emberek, állatok és különböző tárgyak egymáshoz való viszonyát és térbeli elhelyezkedését. Különösen fontos segítséget nyújt a kisgyerekeknek abban, hogy képesek legyenek különböző helyzeteket alaposan megfigyelni és felismerni....

999 Ft
759 Ft Kosárba
24%

Már húszig számolok! - MiniLÜK

Mini LÜK - Fejszámolási feladatok kisiskolásoknak

Michael Junga

A füzet gazdag kínálatot nyújt a 20-as számkörben végezhető feladatokból. A gyerekek összeadásokkal, kivonásokkal tehetik próbára és erősíthetik matematikai tudásukat. A játékos gyakorló feladatok révén nemcsak a már tanult ismeretek szilárdulnak meg, hanem az újonnan szerzett információk is könnyebben bevésődnek. A vizuális tájékozódást minden oldalpáron számegyenes segíti. Oldalpáronként h...

999 Ft
759 Ft Kosárba
24%

Hangoztató - MiniLÜK

Magán- és mássalhangzók időtartama 2-4. osztály

Az anyanyelvi oktatás egyik nagyon fontos feladata alsó tagozaton, hogy a gyerekek tisztában legyenek a magyar nyelv sajátosságaival, elsajátítsák annak szabályait. Ennek segítségével pedig kialakuljon és erősödjön bennük a tudatos és helyes nyelvhasználatra való törekvés. A füzetben játékos, gondolkodtató feladatok találhatók a magán- és mássalhangzók időtartamának gyakorlásához, melye...

999 Ft
759 Ft Készletfigyelés
24%

Már százig számolok! - MiniLÜK

Mini LÜK - Fejszámoló feladatok 2. osztályos kortól

A füzet gazdag kínálatot nyújt a 100-as számkörben végezhető egyszerű feladatokból: összeadásokból és kivonásokból. Ezúttal is huszonnégy számfeladat (vagyis két-két gyakorlatsor) található oldalpáronként, így a füzet különösen alkalmas az új ismeretek elmélyítésére, a tanultak alapos gyakorlására, és sokáig jól kihasználható....

999 Ft
759 Ft Kosárba
16%

Szövegértés - Gyakorló- és tesztfeladatok kompetenciaméréshez 6. osztályosoknak

Jankay Éva Forgács Anna

A kötet az országos kompetenciamérés feladatsoraihoz hasonló feladatokat tartalmaz. A kiadványunk elsődleges célja, hogy a gyerekek szövegértési készségét, kompetenciáját fejlessze a gyakorlati életből vett feladatok segítségével. Elsősorban olyan tesztsorokat tartalmaz, amely a szövegértési készséget, a szövegértelmezési kompetenciát fejlesztik. E mellett a kiadvány arra is alkalmas, hogy a tanár...

1840 Ft
1546 Ft Készletfigyelés
16%

Matematika - Gyakorlófeladatok 3. osztályosoknak

C. Neményi Eszter Zsinkó Erzsébet Konrád Ágnes

A matematikatanulás a hétköznapi, logikus gondolkodás elsajátításában alapvető fontosságú. Kiadványunk a matematikai képességek sokoldalú és hatékony fejlesztéséhez nyújt segítséget.- Belső motiváció felkeltése különböző nehézségi szintű feladatokkal- Problémamegoldó készség fejlesztése érdekes élethelyzetek modellezésével- Szórakoztat...

1840 Ft
1546 Ft Készletfigyelés
16%

Matematika felvételi feladatsorok 4. - 8. osztályosoknak

Brecsokné Kertész Ágnes

Felsőben dől el a középiskolai továbbtanulás sorsa. Kötetünk nemcsak a felvételire készíti fel a diákokat, de készségeiket is fejleszti. Miért ajánljuk? Mert az írásbeli felvételi vizsga mintájára készült feladatsorokat tartalmaz Mert célzott kompetenciafejlesztéshez is használható Mert a javítókulcs megkönnyíti az ellenőrzést Mert a mind...

1990 Ft
1672 Ft Készletfigyelés
16%

Szövegértés - Gyakorló- és tesztfeladatok kompetenciaméréshez 8. osztályosoknak

Jankay Éva Forgács Anna

A kötet az országos kompetenciamérés feladatsoraihoz hasonló feladatokat tartalmaz. A kiadványunk elsődleges célja, hogy a gyerekek szövegértési készségét, kompetenciáját fejlessze a gyakorlati életből vett feladatok segítségével. Elsősorban olyan tesztsorokat tartalmaz, amely a szövegértési készséget, a szövegértelmezési kompetenciát fejlesztik. E mellett a kiadvány arra is alkalmas, hogy a tanár...

1840 Ft
1546 Ft Készletfigyelés
16%

Kompetencia alapú feladatsorok magyarból 3. és 4. osztályosoknak - Szövegértés

Sipos Ildikó Szabó Ágnes

A kompetencia alapú oktatás semmiképpen sem egy divathullám, nem egy újabb "őrület". Sokkal inkább egy oktatási szemlélet. Sorozatunk harmadik és negyedik osztályosoknak szóló darabja elsősorban az anyanyelvi kompetencia fejlesztését célozza. A könyv célja, hogy a kisdiákok ne csak a betűk olvasását gyakorolják, hanem a történetek, az olvasmányok lényegét, szépségét is megismerjék. Kötetünke...

1840 Ft
1546 Ft Készletfigyelés
16%

Kompetencia alapú feladatsorok magyarból 5. és 6. osztályosoknak

Szabó Ágnes

Szövegértés és szövegalkotás. Két sarkalatos, fontos pontja a kompetencia alapú irodalmi nevelésnek. Kötetünkkel azt szeretnénk elérni, hogy a diákok megízleljék, megtanulják, milyen örömöket is rejthet egy szövegbe belemélyedni, hosszabban foglalkozni vele, legyen az egy irodalmi alkotás, egy újságcikk vagy éppen a saját magunk keze által átgondoltan megírt szöveg. Kiadványunkat az általáno...

1840 Ft
1546 Ft Készletfigyelés
16%

Kompetenciaalapú nyelvtani és helyesírási feladatgyűjtemény 2. osztályosoknak

Sütő Katalin

Kompetenciaalapú szakkönyvcsaládunk jelen kötete az egyik kulcskompetencia, az anyanyelv kompetencia fejlesztését célozza meg, amelybe a szövegértés és a szövegalkotás mellett beletartozik a nyelv tudatos, értő és helyes használata is.A kiadvány játékosan segíti- a helyes anyanyelvi képesség- és készségfejlesztést,- a tanórai vagy a fe...

1840 Ft
1546 Ft Készletfigyelés
16%

Kompetencia alapú nyelvtani és helyesírási feladatgyűjtemény 3. és 4. osztályosoknak

Hasmann Károlyné Tóthné Tímár-Geng Csilla Katona Gyöngyi Dr. Katona Józsefné

Kompetenciaalapú szakkönyvcsaládunk jelen kötete az anyanyelvi kompetencia fejlesztését célozza meg, amelybe a szövegértés és a szövegalkotás mellett beletartozik a nyelv tudatos, értő és helyes használata is.- Hatékony képességfejlesztés otthoni környezetben is- Számtalan gyakorlófeladat, hogy a kisdiák jól szerepeljen a tanórákon és a különféle m...

1840 Ft
1546 Ft Készletfigyelés
16%

Kompetencia alapú munkafüzet matematikából 3. és 4. osztályosoknak

Balogh Erika

Az utóbbi időben az oktatás előterébe a kompetenciafejlesztés került. Kötetünk kiválóan alkalmas a matematikai kulcskompetencia minden területének fejlesztésére. 3. és 4. osztályosoknak szóló munkafüzetünk témakörei az általános iskolai tananyag felépítéséhez alkalmazkodnak, így e kiadvány a tanév teljes időtartama alatt segítséget nyújt a gyakorlásban, mindemellett bármelyik matematika-tank...

1840 Ft
1546 Ft Készletfigyelés
16%

Olvasás és írás - Gyakorlófeladatok 4. osztályosoknak

Ruzsa Ágnes Petik Ágota Fejér Zsolt Fonyódi Gábor

Az olvasás és írás két kulcsfontosságú készség, amely a szövegértésnek, és ezáltal a többi tantárgy értelmezésének is az alapját képezi. Kiadványunk ezen készségek sokoldalú és hatékony fejlesztéséhez nyújt segítséget.- Témák szerint rendezett, a korosztály érdeklődésének megfelelő feladatok- Szórakoztató, játékos feladványok- Hatékony...

1840 Ft
1546 Ft Készletfigyelés
16%

Olvasás és írás - Gyakorlófeladatok 3. osztályosoknak

Ruzsa Ágnes Petik Ágota Fejér Zsolt Fonyódi Gábor

Az olvasás és írás két kulcsfontosságú készség, amely a szövegértésnek, és ezáltal a többi tantárgy értelmezésének is az alapját képezi. Kiadványunk ezen készségek sokoldalú és hatékony fejlesztéséhez nyújt segítséget.- Témák szerint rendezett, a korosztály érdeklődésének megfelelő feladatok- Szórakoztató, játékos feladványok- Hatékony...

1840 Ft
1546 Ft Készletfigyelés
16%

Matematika Gyakorlókönyv 6 - Jegyre Megy

Tanja Končan Vilma Moderc Rozalija Strojan

Kiknek szól? • általános iskolai diákoknak önálló felkészüléshez• tanároknak tanórai vagy felkészítő munkához Mi is ez a kiadvány? Ebben a gyakorlókönyvben olyan matematikai feladatokat gyűjtöttünk össze, amelyek a gyerekek segítségére lesznek tudásuk gyarapításában, és végül a tökéletes, biztos tudás megszerzésében. Hogyan lehet használni? Mi...

2190 Ft
1840 Ft Készletfigyelés
16%

Kompetencia alapú munkafüzet matematikából 7. és 8. osztályosoknak

Balogh Erika

A kiadvány kiválóan alkalmas a matematikai kulcskompetencia területeinek fejlesztésére:- gondolkodási képességek (rendszerezés, érvelés, stb.),- tudásszerző képességek (számolási képesség, problémamegoldás stb.),- kommunikációs képességek (szövegértés, szövegértelmezés stb.)- vizuális képességek (térlátás, hosszúság ...

1840 Ft
1546 Ft Kosárba
16%

Kompetencia alapú feladatsorok magyarból 7. és 8. osztályosoknak

Szabó Ágnes

Szövegértés és szövegalkotás. Két sarkalatos, fontos pontja a kompetencia alapú irodalmi nevelésnek. Kötetünkkel azt szeretnénk elérni, hogy a diákok megízleljék, megtanulják, milyen örömöket is rejthet egy szövegbe belemélyedni, hosszabban foglalkozni vele, legyen az egy irodalmi alkotás, egy újságcikk vagy éppen a saját magunk keze által átgondoltan megírt szöveg. Kiadványunkat az általáno...

1840 Ft
1546 Ft Kosárba
16%

Matematika 8 Gyakorló- és tesztfeladatok kompetenciaméréshez

Muskovits István

A kötet az országos kompetenciamérés feladatsoraihoz hasonló feladatokat tartalmaz. A kiadványunk elsődleges célja, hogy a gyerekek matematikai készségét, kompetenciáját fejlessze a gyakorlati életből vett feladatok segítségével. Elsősorban olyan teszteket tartalmaz, amely a logikus gondolkodást, a matematikai ismeretek mindennapi felhasználását segítik. E mellett a kiadvány arra is alkalmas...

1840 Ft
1546 Ft Készletfigyelés
Ön elavult böngészőt használ! A jobb felhasználói élmény érdekében kérjük, frissítse böngészőjét.   Értettem