Hűségprogram Ingyenes házhozszállítási lehetőség
Szűrő
16%

Történelem érettségi témavázlatok-I. Középszint

Érettségizők könyvei

Bori István B. Mátyus Gyöngyi

Egy valami azonban nem változik: a történelem szereplői, eseményei, helyszínei, fogalmai, egyszóval atények miniszterektől és kormányoktól függetlenül uralkodnak az idők felett. Ezek áttekintéséhez nyújt segítséget ezaz oktatásban kipróbált, hiánypótló könyv, amelyben mindent megtalálsz, amire az érettségire való felkészülésbenvagy puszta kíváncsiságból szükséged van, a Síva-szob...

2200 Ft
1848 Ft Készletfigyelés
16%

Érettségi témakörök vázlata fizikából közép és emelt szinten

dr. Molnár Miklós

A könyv a nagysikerű Érettségi témakörök vázlata sorozat tagja, eddig kizárólag történelemből volt elérhető. Kiadványunk fizikából készít fel a közép- és emelt szintű érettségire. Összefoglalja azokat az elméleti ismereteket, amelyeket a vizsgázónak a sikeres érettségi vizsgához tudnia kell. A középszintű ismeretektől jól megkülönböztethető módon tartalmazza az emelt szintű tananyagot. Az ös...

2280 Ft
1915 Ft Készletfigyelés
16%

Magyar nyelvi érettségi tételvázlatok középszint

Varsányi József

Kötetem a középszintű magyar nyelvi érettségire való felkészülést szolgálja. Összeállításakor elsődlegesen a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett középszintű szóbeli vizsgára évente közölt internetes tételcímeket vettem figyelembe, de kiegészítettem a Tankönyvkiadó által kiadott tankönyvek hiányzó témaköreivel. A könyv elsősorban a ...

1200 Ft
1008 Ft Készletfigyelés
16%

Olvasás és szövegértés

Erdélyi Margit

Könyvem négy fejezetében az olvasás és a szövegértés aktuális kérdésköreit igyekeztem megközelíteni. Tanulmányaimban korábbi és újabb kutatásaim eredményeit szintetizálom, néhányuk noha eltérő szerkesztésekben korábban is megjelent. Munkám zömében a könyv, az olvasás, a szövegértés, a metakogníció kulcsfogalmak köré épül. Úgy gondolom, hogy a 21. századi társadalom és pedagógia nagy kihív...

2100 Ft
1764 Ft Kosárba
16%

Matematikai tételek és összefüggések

Matos Zoltán

A Mindentudás zsebkönyvek sorozat Matematikai tételek és összefüggések című kötete azokat a matematikai összefüggéseket, tételeket és definíciókat tartalmazza, melyek az új középiskolai kerettantervek, valamint a közép-, illetve az emelt szintű érettségi követelmények részeként a matematika feladatok megoldásához szükségesek. Kiadványunk jelölései azonosak a középiskolában megszokottal, tematikája...

1680 Ft
1411 Ft Készletfigyelés
16%

3333 fogalom biológiából

Gutai Zita

Kiadványunk a Maxim Könyvkiadó megújult fogalomtár sorozatának kötete. Minden olyan biológiai szakkifejezés magyarázatát tartalmazza, amely az új kerettantervű középiskolai biológia-tananyag, valamint a kétszintű érettségi követelményrendszer része. A tananyaghoz szorosan nem kötődő, ám a tantárgyi alapműveltséghez nélkülözhetetlen fogalmak magyarázatával kiegészítve a középiskolások mellett ...

2680 Ft
2251 Ft Készletfigyelés
16%

Tematikus feladatgyűjtemény fizikából (megoldásokat tartalmazó CD melléklettel)

Új NAT szerint átdolgozva

dr. Nagy Anett dr. Mező Tamás dr. Molnár Miklós Csiszár Imre Győri István dr. Farkas Zsuzsanna

"Kiadónk új, színes feladatgyűjteményének kreativitást, kognitív gondolkodást fejlesztő, gyakorlatias megközelítésű 1100 szöveges és 400 tesztfeladata elsősorban a tankönyvi ismeretek megerősítését szolgálja, de a kétszintű érettségire való felkészülést is segíti, így éveken keresztül, folyamatosan használható. A...

4180 Ft
3511 Ft Kosárba
24%

Középiskolai fizikapéldatár 15. kiadás

Moór Ágnes

A feladatgyűjtemény elsősorban a középiskolás diákok mindennapi munkájához kíván segítséget nyújtani 13 éves kortól bármelyik iskolatípusban és évfolyamon.Szerkezete független a különböző fizikatankönyvek felépítésétől. Az összeállítás az egyes témakörök hagyományos sorrendjét követi,, a fejezeteken belül betartva a fokozatosság elvét.A példatárat jól használhatja a középiskolás diák a...

2995 Ft
2276 Ft Kosárba
16%

Földrajzi világatlasz

Új kiadás

Miehle János Szalamonidesz Sándor Szigeti Borbála

Az új kiadású Földrajzi világatlasz 146 oldalnyi térképpel mutatja be a Föld egész területét. A részletes térképek domborzati színezésűek, a Föld különböző tájegységeinek országait, településeit, főbb út- és vasúthálózatát a természeti környezettel együtt ábrázolják. Környezetünk sokrétű bemutatása az óceánok fenékdomborzatát ábrázoló ...

6990 Ft
5872 Ft Készletfigyelés
16%

Argumentieren und Diskutieren

A német emelt szintű érettségire és nemzetközi nyelvvizsgákra

Szombatiné Fülöp Ildikó Péntek Bernadett

Könyvünkkel a B2 illetve C1 szintű német szóbeli nyelvvizsgákra és az emelt szintű érettségire való felkészülésben és felkészítésben kívánunk segítséget nyújtani. Kiadványunk folytatása a 2005-ben megjelent és tankönyvvé nyilvánított Péntek Bernadett- Gárvány Hajnalka: Szóbeli feladatok a német emelt szintű érettségire és nemzetközi nyelvvizsgákra ...

2530 Ft
2125 Ft Készletfigyelés
16%

Gyakorló fizikafeladatok nem csak érettségizőknek

Moór Ágnes

Ez a gyűjtemény áttekintést ad a középiskolában megtanítható fizikaanyag témáiról. A feladatok megoldásai segítséget és mintát szeretnének nyújtani ahhoz, hogy milyen módon célszerű a fizikafeladatok megoldásakor gondolkodni. Egen fontos a feladat helyes értelmezése és az áttekinthető ábraa készítése. A megoldások olykor egy-két lépést összevontan tartalmaznak. A feladat megoldásakor az egyes lépé...

1995 Ft
1676 Ft Kosárba
16%

Görög-római történelem - tankönyv és szöveggyűjtemény

NÉMETH GYÖRGY Hegyi W. György

A BA szintű oktatás hároméves tapasztalatai bebizonyították, hogy azok a tankönyvek és szöveggyűjtemények, amelyeket az ötéves képzésben használtak, az ókorral csak egy félévben foglalkozó hallgatók számára túlságosan terjedelmesek. Ez indította arra Németh Györgyöt és Hegyi W. Györgyöt, az ELTE tankönyvírásban gyakorlott tanárait, hogy a hallgatók kezébe egy olyan könyvet és szöveggyűjteményt adj...

5980 Ft
5023 Ft Készletfigyelés
16%

Kisérettségi feladatsorok angol nyelvből (CD melléklettel)

Fabók Ágnes

A kötetben hat, a középszintű érettségihez hasonló felépítésű írásbeli és szóbeli feladatsor található, amelyek a 9.-es és a 10.-es évfolyam tananyagát ölelik fel. A feladatok megoldásához A2 szintű nyelvtudás szükséges. A kötet a tudásszint felmérése mellett a kompetencia alapú képzést is segíti, ugyanis az érettségin ilyen jellegű feladatok szerepelnek. A CD-melléklet tartalmazza a hallott ...

1780 Ft
1495 Ft Készletfigyelés
24%

Biológiai feladatbank

Fazekas György

A Biológiai feladatbank ötödik, átdolgozott kiadása nélkülözhetetlen segítőtársa a tanórákra, érettségire és tanulmányi versenyekre való rendszeres felkészülésnek.Tekintettel a sokféle, középiskolások számára készült tankönyvi sorozatra, a középiskolai biológia-tananyagot teljes mértékben átfogó kötet nem illeszkedhet egyik tankönyvi sorozathoz sem. Feltehetően minden diák számos...

3460 Ft
2630 Ft Készletfigyelés
16%

A Noszty fiú esete Tóth Marival

Talentum műelemzések

Mikszáth Kálmán Hajdú Péter

A magyar és világirodalmi örökség híres alkotásainak elemzését, értelmezését kínálja a gimnazisták, az érettségire készülők, a főiskolások, a tanárok s az irodalom iránt általában érdeklődők számára a TALENTUM MŰELEMZÉSEK sorozat. A kötelező és az ajánlott olvasmányok új szempontú olvasatát, tömör, lényegre törő összefoglalását olvashatjuk továbbgondolásra ösztönző kérdések kíséretében a sorozat k...

990 Ft
832 Ft Kosárba
16%

Mikroökonómia

Árelmélet és alkalmazásai - Döntések,piacok és információk

Amihai Glazer Jack Hirshleifer David Hirshleifer

A könyv az 1976 óta tanított, számos nyelvre lefordított, sok száz vezető egyetemen tankönyvként használt klasszikus mikroökonómia-könyv két társszerzővel közösen átdolgozott hetedik kiadása. Az alapok gondos feldolgozásán túl a tankönyv megteremti a kapcsolatot a mikroökonómia változatos alkalmazásaival, legyen szó pénzügytanról, munkagazdaságtanról, üzleti tanulmányokról, politikai gazdaság...

5980 Ft
5023 Ft Készletfigyelés
24%

Édes Anna

Kosztolányi Dezső

Az Édes Anna, bár remekmű voltát alig valaki vonta csak kétségbe, a szokásosnál is összetettebb problematikát kínál.A krisztinavárosi kis cselédlány története, aki a kommün után kerül a magas rangú, méltóságos Vizy család szolgálatába, aki mintacseléddé válik, szinte már-már a cselédlány ideáljává, akiről megindul a legendaképződés, kilenc hónapi tökéletes szolgálat után brutális módon...

950 Ft
722 Ft Kosárba
16%

Történelem érettségi II. Emelt szint

Bori István B. Mátyus Gyöngyi

A középiskolai történelemoktatás követelményrendszere csak az utóbbi tizenöt évben is többször változott, legutóbb 2004/05-ben. Egy valami azonban nem változik: a történelem szereplői, eseményei, helyszínei, fogalmai, egyszóval a tények miniszterektől és kormányoktól függetlenül uralkodnak az idők felett. Ezek áttekintéséhez nyújt segítséget ez az oktatásban kipróbált, hiánypótló könyv, amelyben m...

2200 Ft
1848 Ft Készletfigyelés
16%

Irodalom I. középiskolások számára

Huszár János

Irodalom tankönyvünk gimnazisták, középiskolások számára készülő sorozatunk első darabja. A nagy ókori civilizációktól Balassiig öleli föl a tananyagot, időrendes tárgyalásban. A megszokottól némileg eltérő újdonságok: a Bibliából két kötelező van: a Genezis és Máté evangéliuma; helyet kapott a hellenizmus, illetve a római ezüstkor és hanyatlás kora, Hénokh apokrifje stb. A szokványos műelemzés je...

2000 Ft
1680 Ft Kosárba
16%

Marcel Proust:Az eltűnt idő nyomában

Talentum műelemzések

KARAFIÁTH JUDIT

Az eltűnt idő nyomában radikálisan új fejleményt hozott a regény történetébe. Nem csoda, hogy kortársai közül sokan csak késve ismerték fel jelentőségét, és az sem meglepő, hogy mind a mai napig a "nehéz" olvasmányok között tartják számon. Maga Proust úgy vélte: csak akkor tudjuk egy olvasmány szerzőjének gondolatait magunkévá tenni, ha a magány intellektuális erejét nem törjük szét a másokkal fol...

798 Ft
670 Ft Készletfigyelés
16%

Millenniumi Magyar történet

Magyarország története a honfoglalástól napjainkig

TÓTH ISTVÁN GYÖRGY

A kötet a honfoglalástól 2000-ig tárgyalja Magyarország történetét. Nem egyszerűen a korábbi hasonló munkák tömör összefoglalása, hanem a régi források újszerű elemzésével, illetve a Rákosi-korszak esetében eddig hozzáférhetetlen források megszólaltatásával új eredményeket közöl. A politikai és hadtörténelem gazdag bemutatása mellett a társadalom- és művelődéstörténet is nagy teret kap a köny...

7980 Ft
6703 Ft Készletfigyelés
16%

Új érettségi: Történelem tételek

Ez a könyv azoknak a diákoknak készült, akik az új érettségi írásbeli és szóbeli fordulóin eredményesen akarnak szerepelni történelemből, ezért tudni szeretnék, milyen követelmények, szempontok alapján értékelik majd teljesítményüket. A diákoknak mindenekelőtt tudniuk kell, hogy a vizsga törtenelemből is az ismeretek alkalmazásának képességét méri, vagyis azt, hogy a jelölt hogyan értelmezi a...

1850 Ft
1554 Ft Készletfigyelés
16%

Spaß in der Englisch (könyv+ 3 CD)

Angol nyelv humorosan német alappal

J. L. Goussé Henri Yvinec

15Tonaufnahmen"Spaß an Englisch" richtet sich an alle, die bereits über gute Englisch(Schul-)kenntnisse verfügen und eine kurzweilige Lektüre suchen, bei der man entspannt und ohne Lerndruck das Hör- undLeseverständnis verbessern kann. Parallel dazu werden die Ausdrucksfähigkeit geschult und nebenbei Wortschatz- und Grammatikkenntnisse aufgefrischt. Es basiert auf 400 Witzen, Limericksund...

13920 Ft
11693 Ft Készletfigyelés
16%

Katona József: Bánk bán

Talentum műelemzések

Rigó Béla

A magyar és világirodalmi örökség híres alkotásainak elemzését, értelmezését kínálja a gimnazisták, az érettségire készülők, a főiskolások, a tanárok s az irodalom iránt általában érdeklődők számára a TALENTUM MŰELEMZÉSEK sorozat. A kötelező és az ajánlott olvasmányok új szempontú olvasatát, tömör, lényegre törő összefoglalását olvashatjuk továbbgondolásra ösztönző kérdések kíséretében a sorozat k...

798 Ft
670 Ft Készletfigyelés
Ön elavult böngészőt használ! A jobb felhasználói élmény érdekében kérjük, frissítse böngészőjét.   Értettem